Natural Hazards Inc. - Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là ai?

Tổ chức Thảm hoạ thiên nhiên New Zealand là một tổ chức chuyên môn về đánh giá và giảm nhẹ các thảm hoạ thiên nhiên. Những hoạt động trong tư vấn giảm nhẹ thiên tai, hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn đã được quốc tế công nhận là có tính sáng tạo và hiệu quả. Các thành viên trong tổ chức bao gồm các tổ chức chính phủ, tư nhân hay các chuyên gia chuyên ngành.
Tổ chức Thảm hoạ thiên nhiên thông qua việc bổ nhiệm một trong những thành viên là người đứng đầu phụ trách từng dự án cụ thể. Trong mỗi một dự án, một tập hợp các chuyên gia hàng đầu về chuyên môn trong các lĩnh vực sau cùng tham gia tư vấn:
 • Quản lý cứu trợ khẩn cấp
 • Kỹ sư tư vấn
 • Chuyên gia về giảm nhẹ thiên tai
 • Các chuyên gia kinh tế
 • Chuyên gia bảo hiểm
 •        
 • Chuyên gia môi trường
 • Chuyên gia địa chất
 • Nhà nghiên cứu xã hội
 • Nhà tư vấn truyền thông
 • Nhà thầu xây cất
 • Nằm trên vành đai của hai m7843;ng kiến tạo địa chất, New Zealand dễ bị tác động của động đất, núi lửa và sóng thần. Là một hòn đảo nằm giữa đại dương, New Zealand là mục tiêu của nhiều cơn bão, lụt lội, lở đất và sói mòn. Chính thông qua kinh nghiệm, nghiên cứu và những bài học từ các quốc gia khác đã tạo cho New Zealand phát triển được nền tảng về kỹ thuật và kiến thức để đối phó và giảm nhẹ thiên tai và được đánh giá là một trong những quốc gia hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực này.
  Nếu muốn biết thêm thông tin, hãy liên hệ với:
  Mr Phạm Lương Tấn
  Địa chỉ thư: TanP@acconsulting.co.nz
  Điện thoại: +64 4 4723377
  Fax: +64 4 4723423